دکتر هومن بخشنده آبکنار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۷۶پزشک عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۸۸اپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده قلبهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت