نمایش ۱۶۳ تا ۱۶۳ مورد از کل ۱۶۳ مورد.

دکتر احمد علی یوسفی بازنشسته

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر احمد علی یوسفی بازنشسته
استادیار -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/yousefi/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی