نمایش ۱۶۳ تا ۱۶۹ مورد از کل ۱۶۹ مورد.
دکتر گلناز

دکتر گلناز هوشمند

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر گلناز هوشمند
استادیار فلوشیپ
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی

http://prof.rhc.ac.ir/houshmand/fa

Scopus
دکتراحمد

دکتراحمد وصال همکار سابق

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان
دکتراحمد وصال همکار سابق
استادیار فلوشیپ
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان

http://prof.rhc.ac.ir/vesal/fa

آرام

آرام یزدانی

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - گروه مشاوره ای
آرام یزدانی
استادیار متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - گروه مشاوره ای

http://prof.rhc.ac.ir/aramyazdani/fa

دکتر ناهید

دکتر ناهید یعقوبی

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص پزشکی هسته ای
دکتر ناهید یعقوبی
استاد متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص پزشکی هسته ای

http://prof.rhc.ac.ir/n-yaghoobi/fa

Google Scholar Scopus
دکتر علیرضا

دکتر علیرضا یعقوبی گلوردی

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب
دکتر علیرضا یعقوبی گلوردی
استاد فوق تخصص‌
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - فوق تخصص جراحی قلب

http://prof.rhc.ac.ir/a-yaghoubi/fa

Scopus
دکتر محمدعلی

دکتر محمدعلی یوسف نیا بازنشسته

استاد
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته
دکتر محمدعلی یوسف نیا بازنشسته
استاد -
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - اساتید بازنشسته

http://prof.rhc.ac.ir/yousefnia/fa

دکتر احمد علی

دکتر احمد علی یوسفی بازنشسته

استادیار
مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق
دکتر احمد علی یوسفی بازنشسته
استادیار متخصص
- مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - متخصص قلب و عروق

http://prof.rhc.ac.ir/yousefi/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی