مازیار غلامپور دهکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۷۲پزشک عمومیدانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی
متخصص۱۳۸۰جراحی عمومیدانشگاه علوم پرشکی ایران
فوق تخصص‌۱۳۸۴فوق تخصص جراحی قلبدانشگاه علوم پرشکی ایران - بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی