مازیار غلامپور دهکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۷۲پزشک عمومیدانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی
متخصص۱۳۸۰جراحی عمومیدانشگاه علوم پرشکی ایران
فوق تخصص‌۱۳۸۴فوق تخصص جراحی قلبدانشگاه علوم پرشکی ایران - بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی
فوق تخصص‌۲۰۰۷بیماری های مادرزادی قلب و عروقبیمارستان های Royal Brompton وGuy’s & St Thomas لندن در کشورانگلستان
فوق تخصص‌۲۰۰۹بیماری های مادرزادی قلب و عروقدر بیمارستان Marie Lannelongu فرانسه ( پاریس )
فوق تخصص‌۲۰۱۲بیماری های مادرزادی قلب و عروقMayo Clinic در کشور آمریکا
فوق تخصص‌۲۰۱۳بیماری های مادرزادی قلب و عروقBoston Children’s Hospital دانشگاه Harvard آمریکا
فوق تخصص‌۲۰۱۴بیماری های مادرزادی قلب و عروقدر بیمارستان Necker Children’s در کشور فرانسه (پاریس )
فوق تخصص‌۲۰۱۸بیماری های مادرزادی قلب و عروقGreat Ormond لندن