فرشاد شاکریان

متخصص بیماری‌های قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال