کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.

اجرای ارتقای سلامت در بیمارستان ها: کتاب راهنما و فرم های خودارزیابی

اجرای ارتقای سلامت در بیمارستان ها: کتاب راهنما و فرم های خودارزیابی

نویسنده (ها) : دکتر اکبر نیک پژوه - دکتر بهنود صمدی
شواهد و مدیریت کیفیت ارتقای سلامت در بیمارستان ها

شواهد و مدیریت کیفیت ارتقای سلامت در بیمارستان ها

نویسنده (ها) : دکتر اکبر نیک پژوه
Akbar Nikpajouh
مترجم (ها) :
Akbar nikpajouh
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ویژه ی گروه هدف غیر پزشکی

مدیریت درمان سکته حاد قلبی ویژه ی گروه هدف غیر پزشکی

نویسنده (ها) : کمیته ی علمی مدیریت درمان سکته حاد قلبی - معاونت درمان - وزارت بهداشت ...... از جمله دکتر اکبر نیک پژوه
کتابچه همراه بیماران قلبی عروقی

کتابچه همراه بیماران قلبی عروقی

نویسنده (ها) : ترجمه و تدوین: دکتر اکبر نیک پژوه - دکتر مهدی نعلینی و پریچهر هیرادفر
شبکه بین المللی بیمارستانها و مراکز بهداشتی ارتقادهنده سلامت: ادغام ارتقای سلامت در بیمارستانها و مراکز بهداشتی - مفهوم، چهارچوب و سازمان

شبکه بین المللی بیمارستانها و مراکز بهداشتی ارتقادهنده سلامت: ادغام ارتقای سلامت در بیمارستانها و مراکز بهداشتی - مفهوم، چهارچوب و سازمان

نویسنده (ها) : ترجمه : دکتر اکبر نیک پژوه , دکتر بهنود صمدی زیر نظر دکتر بهروز نبئی
Akbar nikpajouh , Behnood Samadi
خودمدیریتی در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

خودمدیریتی در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

نویسنده (ها) : دکتر مجید تاجیک دکتر اکبر نیک پژوه
dr. majid Tajik dr. Akbar Nikpajouh

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

دستورالعمل جامع راه اندازی کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت

دستورالعمل جامع راه اندازی کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت

نویسنده (ها) : دکتر علی پاشا میثمی - دکتر اکبر نیک پژوه - دکتر زهرا زمانی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

راهنمای گام به گام برای ارایه خدمات طب پیشگیری بالینی

راهنمای گام به گام برای ارایه خدمات طب پیشگیری بالینی

نویسنده (ها) : ترجمه و تدوین: دکتر اکبر نیک پژوه - دکتر مژگان کاربخش - دکتر بهاره اسلامی
مترجم (ها) : دکتر اکبر نیک پژوه دکتر مژگان کاربخش دکتر بهاره اسلامی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۸۹

راهنمای پیشگیری در خدمات بالینی: توصیه های کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده

راهنمای پیشگیری در خدمات بالینی: توصیه های کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده

نویسنده (ها) : ترجمه و تدوین: دکتر اکبر نیک پژوه با مقدمه و زیر نظر دکتر بهروز نبئی
مترجم (ها) : ترجمه و تدوین: دکتر اکبر نیک پژوه با مقدمه و زیر نظر دکتر بهروز نبئی

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۸۹

راهنمای پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی

راهنمای پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی

نویسنده (ها) : دکتر اکبر نیک پژوه
Akbar Nikpajouh